Obchodní podmínky

pro, 6 2023

Úvod

Vítejte na stránkách Thala Spa Drogerie. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné práva a povinnosti mezi námi, firmou Thala Spa Drogerie, jejímž vlastníkem je Matěj Halama, se sídlem Štefánikova 5, 602 00 Brno, Česká republika, a vámi, našimi zákazníky, při nákupu zboží a používání našich služeb prostřednictvím našeho webu thalaspa.cz. Při registraci, nákupu nebo používání služeb na našem webu projevujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Je důležité, abyste se s těmito podmínkami před používáním služeb a nákupem zboží na našem webu seznámili a pochopili je. Podmínky jsou dostupné pro váš neustálý přístup na našem webu.

Záruky a reklamační řád

Při nákupu z našeho e-shopu máte nárok na záruku za vady zboží podle platných právních predpisů. Reklamaci je možné podat do 24 měsíců od nákupu zboží. Pokud se vada projeví v prvních šesti měsících od převzetí zboží, předpokládá se, že zboží bylo vadné již při převzetí. Po tomto období je na vás, abyste prokázali, že vada nevznikla nesprávným používáním. Pro podání reklamace kontaktujte zákaznickou podporu prostřednictvím e-mailu na [email protected]. Uveďte popis závady, fotodokumentaci, pokud je to možné, a kopii dokladu o nákupu. Pokusíme se o co nejrychlejší vyřešení reklamace v souladu s příslušnými právními předpisy a ve vašem nejlepším zájmu.

Komentáře