Zásady ochrany osobních údajů

pro, 6 2023

Úvod

V Thala Spa Drogerie si vážíme důvěry našich zákazníků a zavazujeme se chránit jejich osobní údaje s nejvyšší možnou péčí. V následujících zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jaké informace shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Zavazujeme se dodržovat platnou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů a zajistit, aby práva našich zákazníků byla vždy chráněna.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme za účelem správy objednávek, komunikace se zákazníky, zlepšení našich služeb a pro marketingové účely. To může zahrnovat jména, adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla a další informace nutné k zpracování objednávky nebo k poskytování podpory. Všechny osobní údaje jsou shromažďovány s plným vědomím a souhlasem zákazníka.

Ochrana a bezpečnost údajů

Zavazujeme se k ochraně osobních údajů našich zákazníků pomocí moderních technologií a postupů zabezpečení, které zabraňují neoprávněnému přístupu, zneužití, ztrátě nebo zničení údajů. Naše systémy a procesy jsou pravidelně aktualizovány a testovány pro maximální bezpečnost.

Přístup ke svým údajům

Každý zákazník má právo na přístup k svým osobním údajům, které jsme shromáždili. Může požadovat jejich opravu, aktualizaci nebo vymazání, pokud jsou údaje nepřesné nebo již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. K těmto úkonům postupujte kontaktováním naší zákaznické služby.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků týkajících se ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na e-mailovou adresu [email protected] nebo na poštovní adresu Štefánikova 5, 602 00 Brno, Česká republika. Osobně zodpovědný za ochranu údajů v naší společnosti je Matěj Halama.

Komentáře